A picture
A picture

Navigace

Obsah

STARÝ HANÁCKÝ PRÁVO V ZÁHLINICÍCH - NEDĚLE

11. srpna 2019

,,Buhu ke cti,,Bližnímu ku promoci " Toto heslo doprovázelo v neděli 11 srpna při oslavách 130. Výročí založení sboru dobrovolných hasičů Záhlinice. Oslavy začaly již od brzkých ranních hodin, kdy byli v Záhlinicích přivítání všichni vzácní hosté. Poté následovala mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Za doprovodu krojovaných a Hanáků s Hulína, kteří nám po mši zatančili besedu, následoval slavnostní průvod na hřbitov, kde byla uctěna památka zemřelých hasičů a slavného rodáka Františka Skopalíka položením věnců k pomníkům. Tím ale program nedělního dne neskončil. V poledne v místním pivovaru začala slavnostní schůze, kde byla přednesena zpráva o činnosti hasičů za krásných 130 let jejich trvání. Odehrálo se také slavnostní předání vyznamenání a blahopřání od významných hostů či starosty města Hulína. Od 14 hod byla pro hosty a diváky přichystána ukázka zásahu profesionálních hasičů, kteří předvedli vyprošťování osoby s havarovaného automobilu. Dále pak proběhla ukázka PÚ nejmladších členů sboru a děvčat, které nám útok předvedli po dlouhých 15 létech. Následovalo hašení ohně starou technikou a na závěr potěšili především děti hasiči s Hulína, kteří jim udělali pěnu. Během celého dne mohli návštěvníci zhlédnout výstavu hasičské techniky v místním pivovaru a také v muzeu Františka Skopalíka. Po celý den nás doprovázela DH Hulíňané. Dovolte mi touto cestou ještě jednou poděkovat všem zúčastněným a sponzorům za jejích podporu při našich oslavách.

 

Za SDH Záhlinice Starostka Věrka Frgalová