A picture
A picture

Navigace

Obsah

 

Hulíňan redakce


Hulíňan vydává město Hulín, reg. číslo MK ČR E12041. Náklad 3060 ks

Odpovědný redaktor:

Mgr. Zdeněk Dvořák

REDAKCE:

Jarmila Zakravačová, Bc. Erika Koukalová

Adresa redakce

Informační centrum Hulín, Náměstí Míru 123, 768 24 Hulín

tel.: 739 348 019, 604 293 081
e-mail: hulinan@hulin.cz , koukalova@mkchulin.cz

 

Cena plošné inzerce činí 10,-Kč/cm2 + 21 % DPH

Hulíňan

Hulíňan v elektronické podobě najdete nahttps://www.hulin.cz/mesto/hulinan/