A picture
A picture

Navigace

Obsah

STARÝ HANÁCKÝ PRÁVO V ZÁHLINICÍCH - SOBOTA

10. srpna 2019

Celá dědina záhlenská v pátek 9. srpna 2019 zametená, trávníky posečeny, živé ploty čerstvě zastřižené, některé fasády domů mají nový kabát. Radost pohledět. Ptáte se proč to? Následující sobotu a neděli totiž Záhlinice slavily. Během víkendu se vykonával v obci pod právem soud, členové Sboru dobrovolných hasičů si připomněli již 130. výročí založení, proběhly hody a na závěr v neděli odpoledne na hřišti se hrálo fotbalové utkání. V sobotu ráno 10. srpna po sedmé hodině ráno již byly celé Záhlinice na nohou, obcí se neslo znění bubnu s DH Hulíňané pod vedením kapelníka Davida Simerského. Takový budíček již dlouho obec neslyšela. V 8. hodin vyšel od nádraží krojovaný průvod za doprovodu kapely k Muzeu Františka Skopalíka, bývalého Obecního domu. Průvod uzavíral koňský povoz se třemi statnými hanáky v krojích s tradičními bílými halenami přes ramena přehozenými. A proč to? Záhliničtí přišli požádat starostu Mgr. Romana Hozu o propůjčení práva se slibem, že budou dohlížet na pořádek v obci. Díky řádnému slibu právo bylo slavnostně propůjčeno novému obecnímu véboru a hned za své přestupky byli představitelé města řádně potrestáni. Postoupení práva záhlinickým přihlíželo více jak sto hanáků, spoustu hostů, fotografů, etnografů, zástupců tisku a různých medií. Družina se po té vypravila na obchůzku obcí až do odpoledních hodin. Večer se i přes nepříznivé počasí konala v areálu pivovaru zábava. Slavnosti pokračovaly nedělní mší sv., kterou celebroval P. Josef Lambor a P. Stanislav Jonášek. Po ní u Muzea Františka Skopalíka bylo po vyplacení radních z obecního véboru vráceno právo panu starostovi, jež odsoudil 20 - ti ranami na gatě feruló už bývalého rychtářa, Martina Nováka. Po oba dva dny účastníky práva doprovázeli Hanáci z Hulína a DH Hulíňané. Byla to moc hezká akce, velké poděkování patří záhlinickým, MKC Hulín p. o., Kombyt Servis, S.r.o. a vedení města Hulín za podporu. Hanácké právo je starý zvyk, kdy obyvatelé v pondělí před Popeleční středou převzali slavnostně od vedení obce právo nad vykonáváním a udržování pořádku v obci. Nad právem rychtář a radní četli žertovné prohřešky, které se staly za uplynulý rok a za ně dostali „pár na gatě" feruló (vařechó) a „pokutu do pokladnice ve zlatě" drobnými přispěli do pokladnice (z toho se pak zaplatila muzika). Už v 19. století tento zvyk postupně zanikal a v převážně ve 20. století v obcích vznikl nový fenomén „vodění medvěda". Slavnost končila v úterý ve 23.00 a právo se nazpět vrátilo vedení obce, na Popeleční středu začala doba postní - 40. dní půstu před Bílou sobotou. Od 60. let 20. století se pouze v některých obcích obnovovalo „Právo" na letní měsíce možná i proto, že se oblékly staré kroje, které za špatného počasí v zimě mohly utrpět vážnou újmu. Také někde je tato událost jako součást oslav hodů, tak jak tomu bylo letos v Záhlinicích. Právo v Záhlinicích se v posledním století konalo v roce 1928 a v roce1972. Právo symbolicky představuje ozdobená hůlka nebo šavle.

 

V. Navrátilová