A picture
A picture

Navigace

Obsah

V HULÍNĚ VYHLÁSILI REPUBLIKU

28. října 2018

28. říjen Den vzniku samostatného československého státu. Letos o to významnější, jelikož jsme oslavili 100. výročí od této události. Již během roku 2018 v celé České republice probíhaly nejrůznější akce v rámci stého výročí, v Hulíně se hned počátkem letošního roku konala v Měk Hulín přednáška „Vznik republiky,“ v informačním centru byly k vidění dvě výstavy zaměřené na období první republiky a to „Příběhy stromů: Stromy republiky Zlínského kraje“ a „Architektura Zlínského kraje ve službách první republiky,“ stálá expozice v Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích byla v půlce října obohacena o výstavu „100 let republiky v Záhlinicích,“ ke které proběhla zahajovací přednáška „Co nám dala a vzala nová republika,“ a v neděli 28. října byl na náměstí uspořádán slavnostní program, kdy si Hulíňané připomněli 100 let od příchodu telegramu, který oznamoval vznik samostatného státu.

Přestože předchozí dny byly deštivé včetně neděle dopoledne, odpoledne jako zázrakem se počasí vyčasilo a déšť ustal. Sváteční program zahájila vynikající skupina Jazzika z Českých Budějovic, která svými prvorepublikovými písněmi navodila úžasnou atmosféru. Přicházející průvod vedla světoznámá dvojice Ema Destinová a generál M. R. Štefánik, za nimiž se řadili Sokoli z Třebětic, Hanáci z Hulína, hulínští hasiči a děti v dobových kostýmech. A co by to bylo za oslavy bez prezidenta Masaryka?! Ten na náměstí přijel ve voze Z5 Express (Zbrojovka Brno, 1936) i se svou chodí Charlottou. Po tradičním přivítání chlebem a solí přednesla školačka Lucka Káňová panu prezidentovi báseň Tatíčku, nadevše nejdražší. Následovala slavnostní řeč prezidenta Masaryka, nynější starosty města Romana Hozy a závěrem Ema Destinová zazpívala československou hymnu. Program na náměstí byl završen dobovou módní přehlídkou, kterou připravila paní A. Miklasová z Muzea nejen hraček Hulín ve spolupráci s paní M. Záleskou ze spolku MIA ZLULAJDA.

Z náměstí průvod odcházel za zvuku DH Hulíňanů do nedalekého růžového parku, kde byla vysazena a požehnána lípa Svobody a zakopána schránka času, jejíž opětovné vykopání je naplánované ke 150. výročí od založení Československa. Obsah schránky tvoří dopisy a vzkazy námi oslovených organizací a jednotlivců adresované budoucí hulínské generaci, aby si lépe mohla vytvořit ucelenější obraz našich dnešních životů.

Hulín se v rámci oslav 28. října zapojil do projektu Český den s vlajkami, ve kterém se snažil překonat rekord v co největším počtu českých vlajek na jednom místě a tím se zapsat do České knihy rekordů. Během nedělního programu bylo registrováno 936 vlajek. Dokonce se na náměstí objevila i dobová stoletá vlajka, kterou pan Jiří Schaffer objevil na půdě.

Chtěli bychom poděkovat všem za spolupráci, paní Daně Šimkové (Ema Destinová), paní Martě Jurčíkové (Charlotta Garrigue-Masaryková), panu Jiřímu Vrbovi (T. G. Masaryk) a panu Ladislavu Coufalovi (M. R. Štefánik) za perfektní ztvárnění historických postav. Dále velký dík patří panu Šulcovi, členu veteránského klubu Kroměříž, za zapůjčení historického vozu a Divadelnímu spolku Kroměříž, který oblékl náš realizační tým.

 

Text: E. Koukalová, foto: L. Polišenská

 

http://www.televizetvs.cz/tvs-hulin-oslava-vzniku-republiky?lng=&fbclid=IwAR3xniLK0Xw6XZ_LONxLmWwEUvjpoqZ5OXsEqiFuMWKhDIWgENqv0rYJ-m0