A picture
A picture

Navigace

Obsah

RÁDIO NA VLNÁCH ČASU

28. února 2018

Nadšený sběratel a odborník Ing. J. Jonášek zapůjčil své exponáty na právě pobíhající výstavu. V minulém století, přes 95 lety , bylo v naší zemi zahájeno radiové vysílání, přijďte se podívat na vývoj rádia v naší historii do IC Hulín. Zajímavou výstavu o historii rádia si můžete prohlédnou do 28. března. Touha po dorozumění na dálku provázela lidstvo po celou známou historii. Když člověk pochopil, že jeho hlas daleko nedosáhne, začal používat zvuková či světelná znamení (tamtamy, kouřové signály), a ty se s rozvojem myšlení a techniky zdokonalovaly (výstřely z děla, lesní rohy, použití zrcadel). Převrat znamenal objev elektřiny a vytvoření principu Morseovy abecedy – následně i objev telegrafu a umožnění opravdového mezikontinentálního spojení. Byly to však jen neosobní tečky a čárky - na přenos lidského hlasu se muselo ještě počkat - do doby pana Bella, jenž vynalezl telefon. Omezením telefonu však stále zůstávala nemožnost spojení bez nezbytných drátů a snadno zranitelných kabelů. Snad nejznámější technický vizionář Jules Verne předpověděl i spojení bezdrátové – a vývoj mu dal za pravdu. Konec 19. a zvláště začátek 20. století přinesl bouřlivý rozvoj techniky a s ním mimo jiné i objev elektromagnetických kmitů. Práce Hertzovy, Marconiho, Popova a mnohých dalších umožnily spojení na dálku bez pomoci spojovacího drátu. Současně probíhal výzkum i na poli vakuové techniky – byla vynalezena elektronka. Zprvu dioda o dvou elektrodách, vhodná k usměrnění střídavého signálu vysílače, a tím k jeho příjmu na sluchátka. Následovala takzvaná trioda se třemi elektrodami, která vše úplně změnila. Přinesla totiž možnost zesílit slabounké signály z éteru a tím zvýšit dosah vysílačů, případně umožnit hlasitou reprodukci pořadů. Mezi další objevy patřila zpětná vazba a princip směšování signálů (princip superhetu). Také postupné zdokonalení elektronek - ze začátku to bylo hlavně snižování spotřeby a zlepšování funkce. Pak vývoj směřoval ke zmenšování rozměrů, snižování ceny a nakonec i používání kombinovaných (vícesystémových) elektronek, To vše (a samozřejmě řada dalších zdokonalení) umožnilo rozvoj radiotechniky a také její průnik k obyčejným lidem.