A picture
A picture

Navigace

Obsah

Hulíňan redakce


 

Hulíňan vydává město Hulín, reg. číslo MK ČR E12041. Náklad 3060 ks

 

ODPOVĚDNÝ REDAKTOR:

Mgr. Zdeněk Dvořák

 

REDAKCE:

Jarmila Zakravačová, Bc. Erika Koukalová

 

ADRESA REDAKCE:

Informační centrum Hulín, Náměstí Míru 123, 768 24 Hulín

tel.: 739 348 019, 604 293 081
e-mail: hulinan@hulin.cz , koukalova@mkchulin.cz

 

 

Cena plošné inzerce činí 20,-Kč/cm+ 21 % DPH.

Uzávěrka je vždy 15. dne v měsíci.

poz. ceny platí od 1. 2. 2023

 

Hulíňan

Hulíňan v elektronické podobě najdete nahttps://www.hulin.cz/mesto/hulinan/