A picture
A picture

Navigace

Obsah

Ceník Městské knihovny v Hulíně

změn

Knihovna poskytuje doklady za placené služby pouze na vyžádání.

 

 

Sankční poplatky:              Děti                Dospělí

1. upomínka                         20,- Kč            25,- Kč

2. upomínka                         25,- Kč            30,- Kč

3. upomínka                         30,- Kč            35,- Kč

Doporučený dopis                45,- Kč            65,- Kč

 

Meziknihovní výpůjční služby

MVS poplatek                                        40,- Kč

 

Poplatek za veřejný internet pro neregistrované návštěvníky

15 minut použítí veřejného internetu                                 20 Kč

 

Náhrada škod:

Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu je čtenář povinen nahradit škodu (část IV. Čl. 21 Náhrada všeobecných škod). O způsobu náhrady škody rozhoduje vedoucí knihovny.

 

Při ztrátě knihovní jednotky je vymáhán manipulační poplatek za zpracování ve výši 25 ,- Kč, při úmyslném poškození čárového kódu 25,- Kč.

 

Ztráta legitimace 20,- Kč

Manipulační poplatek při poškození, ztrátě 25,- Kč

 

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů.

 

Ceník služeb Městské knihovny v Hulíně nabývá účinnosti od 01. 09. 2022

kopírování

 

------------------------------------------------------------

Jarmila Zakravačová, ředitel

Ředitelka Městského kulturního centra Hulín, p.o.