A picture
A picture

Navigace

Obsah

 

Vítá Vás muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích

Muzeum Františka Skopalíka

Museum Výstava

 

Virtuální 3D prohlídka muzea

 

Informace:

 

Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích je zřízeno v budově bývalého Obecního domu na čísle popisném 24 na návsi naproti místního kostela. Obecní dům byl postavený v roce 1880 na místě bývalého starého hospodářského stavení, které zakoupila obec pro novou stavbu pod vedením stavitele Antonína Fišera z Holešova. Vedle čísla 26. je zachovaný průjezd uličkou do mlýna. V průběhu dalších dvou let byla stavba rozšířena o nové stáje, místnost pro porážku dobytka, vykopána nová studna, upravená přilehlá zahrada, vznikla nová kuželna.

Dále byla postavená nová ledovna s besídkou pro konání letních zábav. V roce 1933 byl v budově zřízen Skopalíkův archív a muzeum, jejíž činnost z rozhodnutí MNV skončila v roce 1964. V roce 1946 je zaznamenána v Obecním domě obecní kancelář, záložna, poštovní a telegrafní úřad a Skopalíkův archív a muzeum. Od roku 1985 jsou Záhlinice místní částí města Hulín.

V průběhu let budova byla postupně opouštěná – místní knihovna ukončila svou činnost, pošta zrušila svou pobočku, z Hulína přestal dojíždět lékař. Přes toto všechno místní občané se snažili zachovávat odkaz Františka Skopalíka. V letech 2011 – 12 proběhla v Obecním domě rozsáhlá rekonstrukce financovaná městem Hulín, ROP Střední Morava a Zlínským krajem. Dne 16. června 2012 bylo slavnostně otevřeno Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích v budově bývalého Obecního domu. Od té doby jsou v domě č. 24 v Záhlinicích pořádány výstavy, přednášky, setkávání a také v době voleb zde vzniká Volební místnost. Muzeum má 5 výstavních místností – památník Františka Skopalíka, ze života vesnice, školička, kuchyňka se světnicí a knihovna s farní místností. Část stálé expozice se mění při pořádání různých tematických výstavách či vzdělávacích pořadech. Dvorní část a zahrada je využívaná příležitostně při Velikonočním dvorku, hodech, Dni řemesel a setkávání místních občanů.

Muzeum má depozitář v budově místního hostince. Od otevření Muzea Františka Skopalíka v roce 2012 budova aktivně žije svou novou existencí. Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích spadá v současnosti pod Městské kulturní centrum Hulín p. o.  

 

Pohled Socha Čáp

 


 


Informace o Muzeu Františka Skopalíka najdete i na stránkách museum.cz

Museum