A picture
A picture

Obsah

KOSTEL SV. VÁCLAVA

Podle dostupných archivních materiálů lze založení hulínského kostela situovat přibližně do první čtvrtiny 13. století. Má významnou polohu na nejvyšším místě uprostřed již dávno zrušeného hřbitova, obehnaného zdí. Nepochybně se v jeho těsné blízkosti nacházela dřevěná tvrz. Kostel sv. Václava je postavený na ose východ-západ. Je to původně románská jednolodní stavba s apsidou, panskou tribunou, tzv. emporou v zadní části lodi, rovným dřevěným stropem a nízkou věží. Osud této vzácné architektonické památky ovlivnil 13. července roku 1747 požár, jehož obětí se staly krytina, krovy a varhany.

kostel

ROMÁNSKÝ PORTÁL

Portál je nejvýznamnějším a nejcennějším prvkem dochovaného torza románské stavby kostela sv. Václava. Původně zdobil hlavní vchod v severní zdi kostela. Jeho vznik je datován do první poloviny 13. století. Portál tvoří čtyři napravo vinuté sloupky umístěné na patkách a nahoře ukončené hlavicemi bohatě ornamentálně zdobenými rostlinnými motivy. Pouze hlavice na pravém vnějším sloupku zpodobňují stylizované ptáky s křídly rozepjatými na obě strany a s těly pokrytými několika řadami peříček. Vrchní část portálu tvoří tři stupňovitě vystupující a šroubovitě vinuté oblouky.

portál

KAPLIČKA SV. ANNY

Jedná se o stavbu obdélného půdorysu se vstupem v průčelí, které vrcholí vysokým štítem se slepým oknem. Fasáda je bohatě členěna pilastry a římsami a na boční straně se nachází půlkruhová okna. Kaple byla postavena v 2. polovině 18. století. I přes pozdější úpravy je stavba významným nositelem řemeslných kvalit a autentických detailů, které jsou ojedinělým dokladem sakrální architektury z pol. 18. století v regionu. Kaplička sv. Anny byla v roce 2012 prohlášena Ministerstvem kultury za kulturní památku.

kaplička

NÁMĚSTÍ MÍRU

Hulínské náměstí prošlo revitalizací na přelomu let 2014 a 2015. Bylo opatřeno novou pochozí fontánou s osvětlenými tryskami, pódiem se dvěma výškovými úrovněmi a došlo k navrácení sochy sv. Floriána. Nově vybudované náměstí se stalo centrem většiny venkovní akcí pořádané městem, jako např. pohodové náměstí (série letních koncertů), Dětský den, Svatomartinské hody, rozsvícení vánočního stromu aj. Na náměstí rovněž roste chráněný, památný Buk lesní. Parkování v okolí náměstí je zadarmo.

NÁMNOC

BUDOVA RADNICE

Budova městského úřadu se nachází na nám. Míru 162. Toto hospodářské stavení  koupila obec od Ignáce a Brigity Fuxových v roce 1885 a své sídlo má zde dodnes. Za tu dobu budova prošla několik stavebními změnami. V roce 1935 byla na budově vyměněna okna a v zadní části (směrem do Jiráskovy ulice) zřízena obecní šatlava, jelikož v přízemí sídlila četnická stanice. Druhou přestavbou prošla radnice v 50. letech minulého století, kdy se podstatně změnilo vnitřní členění budovy. V té době byla zřízena obřadní síň a zbourán balkon nad hlavním vchodem, který se podařilo obnovit až s novým tisíciletím. V letech 2000–2003, došlo ke třetí velké přestavbě hlavní budovy radnice. Vznikla tu půdní vestavba, která dala budově 3. podlaží s prostornou zasedací místností, dle původních dobových pramenů, byl obnoven balkon nad hlavním vchodem. Také obřadní síň dostala zcela novou tvář a hlavní budovu propojila chodba s prvním patrem dvorního traktu.

RADNICESTR. RAD