A picture
A picture

Navigace

Obsah

Budova Městského kulturního centra na rohu Třebízského a Žižkovy ulice slouží svému účelu už od roku 1897, kdy byla postoupena jako Jednota sv. Josefa, později Orlovna. Budova za tu dobu prošla četnými přestavbami a přístavbami. V pořádání kulturních akcí se zde střídaly různé spolky a sdružení. První zmínky o činnosti ochotnického divadla v Hulíně se vážou již k 70. letem 19. století. Rivalita mezi spolky podnítila činnost ochotníků natolik, že bývalo zcela obvyklé uvádět ročně nejméně dvě premiéry. Na přelomu 19. a 20. století působila v Hulíně Občanská beseda, Vzdělávací spolek Omladina, Řemeslnická beseda, Sokol, Orel, Spolek katolických tovaryšů a další. Dnešní Městské kuturní centrum Hulín je příspěvkovou organizací města a svou činností rozvíjí četné kulturní a spolkové aktivity ve městě. Schází se zde různé skupiny občanů, dětmi předškolního věku počínaje a důchodci konče. Zaměstnanci kulturního centra organizují množství veřejných akcí jako jsou plesy pro dospělé i děti, o Vánocích svíčkové koncerty, v létě pak tradiční Festivaly dechových orchestrů, na podzim Svatováclavské hody. Po celý rok jsou to Dámské jízdy a mnohé další kulturně-společenské akce. Útočiště tu nacházejí různé kluby jako jsou kluby důchodců, zahrádkářů či zdravotně postižených, ale scházejí se tu i politické strany a jiné subjekty společenského života. V rámci „dovezené“ kultury přivítala hulínská veřejnost v klubu už řadu známých osobností. Město využívá tento objekt také k jednáním Zastupitelstva města Hulína a všem větším společenským akcím. Městské kulturní centrum Hulín také zajišťuje a nabízí služby pro širokou veřejnost na dalších střediscích a budovách, které má ve správě. Všechny prostory žijí a občané v nich nacházejí mnoho možností, jak využít volný čas.

 

mkc bok

havní

 

Budova

 

231